Bộ Ấm chén bát tràng cao cấp – Ấm tử sa Bát Tràng – Ấm chén Bát Tràng in logo của Nhật Minh được bàn tay nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn bỏ cả tâm huyết cuộc đời ra nghiên cứu và phát triển. Với mỗi sản phẩm được cung cấp bởi Gốm Sứ Nhật Minh bạn sẽ nhận lại được tình cảm, tâm hồn của người nghệ nhân gửi gắm vào đất.